Birgits Terapirom

Gratis terapi. Birgits Terapirom.Jeg jobber med EQ-terapi og tilbyr, som mitt bidrag inn til frivillig arbeid, et gratis lavterskeltilbud som supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Jeg er spesielt opptatt av utfordringer knyttet til morsrollen og det å være mamma.

Når vi blir foreldre blir vi utfordret på å¸lelser og tanker og mange syns det er tøft å stå i mammarollen. Det kan starte som et vagt ubehag og kan da utvikle seg til psykologisk og emosjonelt stress.

EQ-terapi

Det å være et menneske er kompleks og vi bærer alle med oss bagasje fra vår egen barndom, som kan bære med oss inn i par- og familielivet. Mange lever under store belastninger og tror det er normalt, men det er mulig å få det bedre. For å bli en bedre utgave av deg selv, må du vite hva du trenger. 

Gjennom veiledning og behandlingsformen EQ-terapi, jobber jeg med å sortere følelser og skape et rom der du kan være ærlig om hvordan du har det. Jeg retter meg også mot parterapi.

Gratis terapi. Birgits Terapirom.

Hvordan jeg jobber med EQ-terapi

Hvordan dine følelser ble møtt som barn, kan ha store konsekvenser for resten av livet. Jeg ønsker å hjelpe deg å bearbeide din historie, revurdere sannheter og låse opp i destruktive mønster. 

Jeg ønsker å være et medmenneske og møte deg der du er i dag, her og nå, sammen skal vi nøste opp i det du sliter med.

Min erfaring er at mange har som barn lært å ta seg sammen, mer enn å lære å ta seg selv på alvor. Som voksne kan de da ha dårlig kontakt med sitt eget følelsesliv. Og det kan være vanskelig å skape kontakt mellom hode og kropp, der følelsene sitter.

Mitt ønske er at du, ved hjelp av min terapimetode skal få¸le mer glede i hverdagen, utvikle større egenkjærlighet og selvrespekt.

Det er nok å bare ha et ønske om å finne ut av det som kjennes vondt eller vanskelig, så kan jeg hjelpe deg med å finne ut av hva det handler om. Vekke våre interessert og nysgjerrig på seg selv, og ufarliggjøre vanskelige, kanskje tabu følelser, er noe jeg er opptatt av i terapi, og da livet forøvrig.

Gratis terapi. Birgits Terapirom.Jeg har selv slitt med angst, depresjon og dårlig selvbilde og selvflelse gjennom livet.

Og jeg vet en del om hva det vil si å ikke ha noen å snakke med om vanskelige tema uten å føle at en blir dømt, misforstått, overlesset med gode råd etc. Jeg tenker at alle mennesker har mye styrke og mot i seg, men at av og til kan disse ressursene være vanskelig å få tilgang på.

For spørsmål: Ta kontakt

 

Viktig informasjon:

Jeg er ikke ansatt i det offentlige helsevesenet, så hvis du har store utfordringer med psykiske problemer og rus, er det best at du oppsøker hjelp via fastlegen din. Hvis du står på venteliste hos psykolog for eksempel, kan du komme til meg i påvente av en behandler.